Браузерді жаңарту
Браузеріңіздің жаңа нұсқасында жаңа жеңістер күтіп тұр. Соны орнатыңызшы.
Жүктеу
v.0,00
Толық сезіну үшін
құлаққап киіңіз
Толығымен сезіну үшін сайтты дербес компьютеріңізде ашыңыз
Таңғажайып
графика
Жаңа Core графикалық жүйесі барынша шынайы бейнелейді
Бірегей
музыка
Енді әр маптың өзіне ғана тән бірегей қарқынды саундтірегі бар
Шынайы
физика
Бұзылымды нысандар, динамикалы жарық және т.б.